Protestantse Gemeente Purmerend

Een open huis voor iedereen...

De werkgroep Pastoraat

Pastoraat is omzien naar elkaar in de ruimste zin van het WOORD. 
Wij willen als gemeenschap Oog en Oor en Schouder voor elkaar zijn. 
Samen een kleurrijke samenleving vormen waarin iedereen tot zijn of haar recht komt en werken aan gerechtigheid zoals Jezus ons dat heeft laten zien.

De werkgroep bestaat uit:

De coördinatoren van de wijkteams. (6 wijken: I: Overwhere met Kwadijk, II: Wheermolen en de Oeverlanden, III: Purmer-noord, IV: Binnenstad, Gors-noord, Z.O.Beemster en Wijdewormer, V: Purmer-zuid, Gors-zuid en Ilpendam, VI: Weidevenne.)

Eén vertegenwoordiger van het ouderenpastoraat. (De verpleeghuizen: Rusthoeve, Tien-Gemeenten, Nova Where, Zuidland, Heel Europa, Molentocht en de bijbehorende aanleunwoningen)

Eén vertegenwoordiger van de koffiegroepen. (Gespreksgroepen.)

De wijkteams en het ouderenpastoraat worden gecoacht: respectievelijk door de predikant en de kerkelijk werker.

Wij vergaderen 4 keer per jaar en hebben daarnaast een thema bijeenkomst waarvoor alle wijk- , de ouderenpastoraatsleden en de leidsters van de koffiegroepen welkom zijn; afgesloten met een eenvoudige, doch voedzame lunch.

De wijkteams zelf organiseren bijeenkomsten om de onderlinge band te versterken.

Gemeenteleden vanaf 80 jaar ontvangen een verjaardagskaart.
Voor huwelijksjubilea worden de kroonjaren bedacht met een kaart en een bloemetje.
Tevens kan op deze wijze oog en oor in de praktijk gebracht worden.
Een telefoontje en als het kan een bezoekje doen wonderen.
Zorg gaat uit naar de ouderen die niet meer mobiel zijn waardoor hun wereld beperkt wordt.

De tweede vrijdag van de maand wordt een maaltijd georganiseerd voor totaal ca 48 personen. Dit is echt ook burgerlijk gemeente breed en wordt enorm gewaardeerd.

De koffiegroepen blijkt een goede formule.
Er is een gezamenlijk jaarthema gekozen en de leidsters nodigen de deelnemers een maal per maand uit.
Er worden waardevolle gesprekken gevoerd waardoor de onderlinge band wordt versterkt.
Het naar elkaar omzien wordt zeker in praktijk gebracht.

Pastoraat betreft onze gehele gemeente van jong tot hoogbejaard.
Wij willen graag verbindend werkzaam zijn en oog, oor en schouder hebben voor elke leeftijd.
Luisteren naar elkaar is heel waardevol.
Wij kunnen leren van elkaar en zo werken aan een eerlijke samenleving waarbij wij uitstralen wat onze boodschap is.

Namens de werkgroep Pastoraat.