Back to Top

Protestantse Gemeente Purmerend

Een open huis voor iedereen....

Voorzangersensemble

Met deze kleine groep van 10 zangers verlenen we medewerking aan vieringen.
Afgelopen anderhalf jaar heeft deze groep bijna continu, in kwartetvorm, de gemeentezang gaande gehouden.

Alle zangers van dit enesemble studeren de bladmuziek thuis in. We repeteren meestal aansluitend aan de repetitie van Cantamo.
Iedereen is welkom om mee te zingen maar vanwege de kleine bezetting telt iedere stem. Vandaar dat bij dit ensemble voorzingen van toepassing is.