...een open huis voor iedereen

Kalender

Vorige maand December 2019 Volgende maand
Z M D W D V Z
week 49 1 2 3 4 5 6 7
week 50 8 9 10 11 12 13 14
week 51 15 16 17 18 19 20 21
week 52 22 23 24 25 26 27 28
week 1 29 30 31

Binnenkort

15 dec 2019
10:00 - 11:00
Viering in de Taborkerk
20 dec 2019
19:30 - 20:30
TOP-2000 viering in de Taborkerk
22 dec 2019
10:00 - 11:00
Viering in de Taborkerk
24 dec 2019
21:00 - 22:00
Viering in de Taborkerk
25 dec 2019
10:00 - 11:00
Viering in de Taborkerk
29 dec 2019
10:00 - 11:00
Viering in de Taborkerk
05 jan 2020
10:00 - 11:00
Viering in de Taborkerk

Uncategorised

compilatie

Als je op de hoogte wilt blijven van wat er in onze gemeente speelt, dan is een abonnement op ons kerkblad “Mozaïek” een aanrader. Mozaïek verschijnt ongeveer 10 maal per jaar, en een abonnement kost 11 euro, meer mag.

Een enthousiaste redactie slaagt er elk nummer weer in om, naast allerlei praktische informatie, allerlei nieuwtjes over onze eigen gemeente en de landelijke kerk te verzamelen. Door de vele foto’s leer je steeds meer mensen kennen. De redactie van Mozaïek bestaat uit Hanneke van Ofwegen, Marion Eulderink, Lida Hartog en Marc Jellema. De fotografe is Liesbeth de Jong.

Als je het blad eens wilt bekijken, ga dan naar het tabblad 'NIEUWS' en kies daar voor een uitgave naar keuze of vraag een gratis proefnummer aan bij Emmie Engel. Ook kun je bij Emmie een abonnement aanvragen.

 

In Mozaïek worden activiteiten binnen de gemeente, nieuws rond vieringen, het dienstenrooster, gebeurtenissen in de levens van mensen (geboorte, doop, verhuizing, overlijden etc.) en handige adressen vermeld. Daarnaast staan er in Moziaïek een aantal vaste rubrieken. Deze rubrieken tonen aan dat leven met het geloof meer is dan op zondag naar de kerk gaan. En dat de Protestantse Gemeente Purmerend ook breder kijkt dan alleen die zondagse vieringDe Protestantse Gemeente Purmerend houdt haar viering elke zondag in de Taborkerk aan de maasstraat 2.

 

Zie de informatie in de agenda en/of het kerkblad.

Ongeveer eens per maand wordt  de Maaltijd van de Heer gevierd als maaltijd van verbondenheid met Jezus en met elkaar. Het delen van brood en wijn wordt ook gezien als diaconaal (dienstbaar) teken van delen met ‘minderbedeelden’ in stad, land en wereld, zoals Jezus ons dat heeft voorgedaan. Diakenen hebben een belangrijke functie bij de viering van de Maaltijd van de Heer.

Iedereen die zich geïnspireerd weet door de levensweg die Jezus ging, wordt genodigd om brood en wijn te ontvangen. Ook kinderen zijn hartelijk welkom..

In de Stille Week vieren we de Maaltijd op Witte Donderdag en in de Paasnacht.

Vanaf september 2006 kan er na het in het ontvangst nemen van het brood gekozen worden voor wijn of druivensap. In de lage bekers zit druivensap. Hier moet het brood in worden gedoopt. In de hoge bekers zit wijn. Deze bekers zijn bedoeld om uit te drinken.

 

 

 

Water, water van de doop,
taal en teken van de hoop:
zie wij komen bij u staan,
wijs ons Gods belofte aan!

Water, water van de doop,
uit uw bron ontspringt de hoop:
God bevrijdt en Hij geneest –
Lof zij Vader, Zoon en Geest!

Nieuw Liedboek 358

doopFeest
Het is altijd feest in de kerk als er wordt gedoopt.
Maar ook het alternatief van "de kinderzegen" vieren wij met vreugde.
( info: zie onder knop 'kinderzegen'!)

 

Doop voor kinderen
Ouders kunnen voor hun kind de Heilige Doop aanvragen. . Door het sacrament van de doop wordt een mensenkind opgenomen in de geloofsgemeenschap, die - samen met de ouders - belijdenis doet van haar geloof in de God van Israël, in Jezus Messias en in de Geest die van deze beiden uitgaat. Dit geloof gaat uit van Gods liefde voor mensen, die vooraf gaat aan het gehele leven! De doop is het teken van deze onvoorwaardelijke liefde van Godswege. De gemeente van Purmerend vraagt niet per sé dat de aanvragers belijdend lid van de kerk zijn.

Als één ouder niet- of andersgelovig is?
Soms wordt de vraag gesteld:Ik zou ons kind graag willen laten dopen, maar mijn partner gelooft niet. Hoe moet dat? Ons antwoord zal zijn: jullie voeden je kind samen op, en als je partner jou de ruimte geeft om je kind voor te gaan op de weg van het geloof, dan kan je partner een eigen vraag beantwoorden bij de doop van jullie kind, een vraag die hij/zij oprecht met 'ja' kan beantwoorden.

 

Doop voor volwassenen
Een volwassene, die verlangt de Heilige Doop te ontvangen, zal worden gedoopt op grond van de eigen belijdenis. Veelal gaan we dan een traject dat uitloopt op belijdenis en doop in de Paasnacht.

 

 

De gemeente kent een aantal geplande doopvieringen per jaar:
*in januari op de zondag, die de naam draagt "Doop van de Heer"
*in de paasnacht
*in juni en in oktober

In overleg kan eventueel gekozen worden voor een andere zondag.

 

Doopaanvraag
Een doopaanvraag wordt in principe gedaan bij de wijkpredikant . Overigens is het dan niet zeker dat ook deze wijkpredikant de voorganger is in de eerstvolgende doopviering.

De zegen over een levensverbintenis.
Het beleid van onze gemeente biedt de ruimte voor het zegenen van duurzame levensverbintenissen van twee mensen: zowel voor hen die in het huwelijk treden als voor paren ( hetero of homo), die duurzaam samenwonen en de zegen over hun relatie wensen.
Uitgangspunt is dat de predikanten “wijkgebonden” hun medewerking verlenen aan de zegen over een levensverbintenis, tenzij er legitieme redenen zijn om daarvan af te wijken.
Voorafgaand aan een viering met de zegen vinden enkele gesprekken plaats, waarin samen wordt gesproken over de betekenis van de zegen en de invulling van deze viering.
De zegen kan zowel plaatsvinden “in het midden van de gemeente” (dus: in een zondagse viering) alsook op een ander gekozen moment door de week.
De gemeente vraagt een financiële bijdrage voor de begeleiding en de viering volgens de landelijke richtlijnen van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).
Een paar dat de zegen over hun levensverbintenis wenst, kan daartoe contact opnemen met de wijkpredikant.