...een open huis voor iedereen

Kalender

Vorige maand Juli 2020 Volgende maand
Z M D W D V Z
week 27 1 2 3 4
week 28 5 6 7 8 9 10 11
week 29 12 13 14 15 16 17 18
week 30 19 20 21 22 23 24 25
week 31 26 27 28 29 30 31

Binnenkort

05 juli 2020
10:00 - 11:00
Viering in de Taborkerk
12 juli 2020
10:00 - 11:00
Viering in de Taborkerk
19 juli 2020
10:00 - 11:00
Viering in de Taborkerk
26 juli 2020
10:00 - 11:00
Viering in de Taborkerk
02 aug 2020
10:00 - 11:00
Viering in de Taborkerk

Speciaal nieuws

DE TABORKERK IS GEOPEND

 Gebruiksregels conform de richtlijnen van de overheid

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Uncategorised

Maak ‘leren’ tot een vaste gewoonte.

Zeg niet: ‘als ik vrije tijd heb, zal ik leren’.

misschien zul je nooit vrije tijd hebben.

(Maimonides, 12e eeuw)


Als gemeente willen wij een ‘lerende’ gemeente zijn (we bedoelen nadrukkelijk niet een ‘belerende’ gemeente!), waarin we proberen iets waar te maken van ‘het joodse leren’. In het joodse leerproces kan iedereen dan weer leraar, dan weer leerling zijn. Die rollen kunnen wisselen. In het levenslange leerproces is dé waarheid niet zomaar gegeven, maar zijn we samen op zoek naar wijsheid en waarheid.

Er is een intensief gemeenteleven in de Protestantse Gemeente Purmerend:

 • Vieren - er is een grote variëteit aan vieringen, zoals vieringen van Schrift en Tafel, doopvieringen, vieringen met jong-en-oud, columnvieringen, Taizé-vieringen, (oecumenische) Thomasvieringen, vieringen met cantorij of koor, vieringen met het Benedenhuis, (oecumenische) vespers, vieringen met Allerheiligen, aswoensdag, stille week, dodenherdenking, enz.

 • Pastoraat - op allerlei manieren kijken mensen in de gemeente met zorg naar elkaar om. Deels gebeurt dat spontaan. Deels is dat georganiseerd door wijkteams.

 • Diaconaat/werelddiaconaat - ook in de zorg om een naaste te zijn voor wie (dichtbij en veraf in de wereld) moeilijk staande blijft in het leven zijn veel gemeenteleden actief.

 • Leren - in leerhuizen, gespreksgroepen, thema-avonden, groothuisbezoeken, avonden over geloofsopvoeding en tijdens wandelingen is er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over zaken van leven en geloof en daarin van elkaar, en van de bijbel te leren.

 • Jeugd - er is een aanéénsluitend programma van activiteiten voor kinderen en jongeren: kinderoppas - kindernevendienst - knutselclub - basiscatechese - de Bovenkamer - The Future - het Benedenhuis - belijdeniscatechese.

 • Beheer - het college van kerkrentmeesters bestaat uit gemeenteleden die zorg dragen voor de financiële en materiële aspecten van het gemeenteleven (salarissen, geldwerving, gebouwen, e.d.)

 • Veel gemeenteleven speelt zich af in de wijk waar men woont, in huiskamer-ontmoetingen, tijdens maaltijden, tijdens koffie-ochtenden, thema-avonden, gespreksgroepen, een leeskring. Ook in het kader van de vrouwenorganisatie Passage is er veel ontmoeting, bezinning, activiteit.

 • Een heel praktische (en oecumenische) vorm van gemeenteleven vindt plaats in het verband van de Bim-Bam, waar kleding wordt ingezameld met het oog op geldwerving voor de locale kerkgemeenschappen. Zie www.bim-bam.nl

 

Kinderzegen als bemoediging van Godswege aan begin van het leven.


Ouders kunnen in onze gemeente vragen om 'de kinderzegen' voor hun pasgeboren kind.


Meerdere redenen bracht de kerkenraad ertoe om deze ruimte te bieden:

 

 1. er zijn ouders die hun kind bewust niet laten dopen, omdat zij kiezen voor de volwassendoop.
 2. in onze moderne, geseculariseerde en individualistische cultuur kiezen steeds meer mensen niet meer voor vanzelfsprekende levens- en geloofsconcepten. Velen zijn zoekend: zoekend naar hun levensstijl en zoekend naar hun geloofsovertuiging. Er zijn ouders, die aarzelen hun kind te laten dopen: of omdat zijzelf nog zoekend zijn en de doop voor hun kind als "daad van belijdenis" een stap te ver is of omdat zij niet voor hun kind willen bepalen dat het als 'lid van de kerk' zal worden ingeschreven.

 

Zo vieren wij dus de kinderzegen, als toezegging van Godswege aan het begin van het leven, als tastbaar gebaar van belofte van Gods heilzame nabijheid. Bij de kinderzegen gaat het niet om een antwoord/een belijdenis van onze kant (zoals bij de Heilige Doop) maar om een woord van Gods kant, een bemoedigend woord en een zegenend gebaar, een belofte aan het begin van je weg door het leven.
Zo mogen deze kinderen in het midden staan, in het voetspoor van Jezus die ook de kinderen zegende.

 

Ouders die de kinderzegen voor hun kind wensen, kunnen hiertoe contact opnemen met hun wijkpredikant.

 

Welkom

Welkom in Purmerend, en welkom bij de Protestantse Gemeente Purmerend. Wij hopen dat je je snel thuis voelt in je nieuwe woning, in je nieuwe buurt en in onze kerkgemeenschap.
Als je ergens nieuw komt wonen, zijn er soms drempels waar je voor de eerste keer overheen moet stappen. Sommige zijn laag, en die neem je gemakkelijk. Anderen lijken hoger, waardoor het soms een poosje kan duren voordat je de moed en energie verzameld hebt om ook over deze drempels heen te stappen. Ook de kerk kan een hoge drempel hebben. Wij weten niet hoe jij tegen de kerk aankijkt, maar wij proberen een "laagdrempelige" gemeente te zijn en we nodigen je hartelijk uit om een stap over de drempel van onze gemeente te zetten.

Elders op deze site heb je misschien al wat gelezen over onze gemeente, maar hier zetten we het allemaal nog eens op een rijtje.

Wie zijn wij ?

Wij zijn een Protestantse Gemeente – behorend tot de Protestantse Kerk Nederland (PKN) – rondom twee kerkgebouwen – De Doortocht en de Taborkerk – met ieder een eigen traditie en sfeer.

Wat voor gemeente zijn wij ?

Als kernwoorden gelden : samen en veelkleurig:
Wij willen graag een gastvrije gemeente zijn waar iedereen zich thuis voelt.
Een plek waar ruimte is voor alle mensen, hoe verschillend ze ook zijn. Dat willen we ook uitstralen met ons logo. Hoe verschillend de verwachtingen en geloofsbelevingen van onze leden en gasten ook zijn, wij streven ernaar om open en respectvol met elkaar om te gaan. Wij hopen dat mensen bij ons een plek vinden waar ze terecht kunnen met hun levensverhaal, en hun zorgen en geluk kunnen delen met anderen.

We doen het ook samen:
In onze gemeente zijn veel vrijwilligers actief en wij proberen het vrijwilligerswerk in de gemeente zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de persoonlijke talenten, voorkeuren en vaardigheden van mensen. Dit vrijwilligerswerk vormt vaak een leuke ingang om nieuwe mensen te leren kennen. Je zult versteld staan hoeveel mogelijkheden er zijn ! Als je eens wilt kijken of er iets van je gading bijzit, kun je contact op nemen met de scriba (secretaris) van de kerkenraad

Adres Kerkgebouw


De Taborkerk – Maasstraat 2, 1442 RV Purmerend

NB. In de Lutherse Kerk - Hoogstraat 18, 1441 BC Purmerend – worden geen vieringen meer gehouden. Wel wordt dit kerkgebouw gebruikt voor missionaire aanwezigheid in de stad.

Kerkdiensten

Iedere zondag wordt er een viering gehouden in de Taborkerk. De aanvangstijd is 10.00 uur.

Tot slot

Als het goed is word je (of ben je al) bezocht door iemand als je vanuit een andere gemeente naar ons bent overgeschreven. Je krijgt dan meer informatie over onze gemeente, o.a. over ons kerkblad Mozaïek.
Mocht je niet bezocht worden, laat dit dan even weten aan onze secretaris. Ook kun je bij hem terecht met al je overige vragen. Je kunt hem mailen.

Diaconaat stamt af van het griekse woord diakonein, wat betekent; dienen.

Het diaconaat heeft een binnenkerkelijk aspect, maar richt ook het oog naar buiten.

 

 • Binnenkerkelijk: er kan dienstverlening, ondersteuning zijn van gemeenteleden op allerlei gebied, bijvoorbeeld:
  • Financiële/materiële ondersteuning in moeilijke tijden
  • Hulp en advies inzake contact met instanties
  • Informele tijdelijke thuiszorg/mantelzorg bij ziekte of ziekenhuisopname van huisgenoten
  • Speciale zorg voor ouderen en alleengaanden (o.a. organisatie van een adventsmiddag voor ouderen in december)
  • Verzorgen dat hulpbehoevende gemeenteleden een verzorgde vakantieweek kunnen meemaken

 • De dienstverlening aan mensen in de stad kent o.a. de volgende aspecten:
  • Financiële steun aan mensen die in plotselinge moeilijke financiële omstandigheden verkeren en buiten de regelgeving van de gemeentelijke overheid vallen
  • Betrokkenheid bij het ontmoetingscentrum ’Weidekerkhuis’ in de nieuwbouwwijk Weidevenne
  • Het bevorderen van contacten met o.a. de islamitische gemeenschap in Purmerend
  • Opkomen voor met uitzetting bedreigde asielzoekers

Aan de diaconie van de Protestantse Gemeente Purmerend is een werkgroep ZWO verbonden:
ZWO = Zending – Werelddiakonaat – Ontwikkelingssamenwerking.

Deze groep wil helpen de zogenaamde ‘verre naaste’ niet uit het oog te verliezen en sluit daarbij dikwijls aan bij initiatieven, acties, projecten van de kerkelijke hulporganisatie KERKINACTIE.

Deze initiatieven gaan er van uit dat ieder mens recht heeft op een menswaardig bestaan. Daar werkt Kerkinactie aan, omdat in de bijbel staat dat het de taak is van navolgers van Jezus om te werken aan een wereld die voor iedereen leefbaar is.
Uitgangspunt daarbij is dat hulp mensen moet helpen op eigen benen te staan. Niet voor even, maar voor altijd.

In het kader van ZWO worden mensen geholpen die in moeilijke omstandigheden moeten leven. Er zijn veel problemen in de wereld. Armoede, onderdrukking, discriminatie, oorlog en ziekte; daar wil het werelddiaconaat wat aan doen. Door binnen de gemeente informatie te geven, aan bewustwording van de verhoudingen in de wereld te werken, geld of goederen in te zamelen en door te geven, door te protesteren tegen onrecht, door te luisteren en door te bidden.

Speciaal aandachtsgebied van de ZWO-groepen in de provincie Noord-Holland is het Midden-Oosten (Israël/Palestina). De ZWO-groep Purmerend was o.a. betrokken bij een bezoek van een (Palestijnse) vertegenwoordigster van de Raad van Kerken van het Midden-Oosten (zij sprak in de Taborkerk) en bij een uitwisselingsbezoek van Libanese jongeren.

De ZWO-groep werkt ook mee om ruimte te bieden aan Amnesty International voor betrokkenheid bij vieringen en schrijfakties in de kerkgebouwen.


De diaconie van de Protestantse Gemeente Purmerend heeft ook een aantal eigen werelddiaconale projecten:

 • Samen met de partnergemeente in Gardelegen (Duitsland) wordt het werk van de Stichting Santosh t.b.v. kastenlozen (dalits) in India ondersteund. Contactpersoon is ons gemeentelid Marjolein Bouman die al enkele malen in India is geweest.
 • Ondersteuning van de stichting Tanzatoto, een organisatie die zich inzet de omstandigheden van dove kinderen in Tanzania te verbeteren. Contactpersoon is ons gemeentelid Nynke Dethmers.
 • Er is elk jaar een diaconale actie.

 


Belangrijk wordt gevonden dat ieder gemeentelid een pastorale/diaconale houding kan aannemen. Door dienstbaar aanwezig te zijn in de gemeente, in de straat of buurt, in de stad, in de wereld. En het is inspirerend daar voorbeelden van te zien:

 • Mensen springen in als er door omstandigheden opeens hulp in een gezin nodig is
 • Jongeren uit de gemeente doen in het buitenland een diaconaal jaar, helpen mee huizen te bouwen in Brazilië, of geven AIDS-voorlichting in Ghana
 • Gemeenteleden zetten zich in voor een plek van ontmoeting in de vinexlocatie Weidevenne

Aan een diaconale houding ligt ten grondslag het gebaar van samen delen zoals dat in de liturgie wordt gevierd bij de Maaltijd van de Heer, waarin diakenen een belangrijke rol spelen.

Laatste nieuws

 • Coronavirus

  DE TABORKERK IS GEOPEND  Gebruiksregels conform de richtlijnen van de overheid Dit e-mailadres...

  Lees meer...

Inloggen

Zoeken