...een open huis voor iedereen

Kalender

Vorige maand Juli 2021 Volgende maand
Z M D W D V Z
week 26 1 2 3
week 27 4 5 6 7 8 9 10
week 28 11 12 13 14 15 16 17
week 29 18 19 20 21 22 23 24
week 30 25 26 27 28 29 30 31

Binnenkort

Geen evenementen
Diaconie stamt af van het Griekse woord diakonein, wat dienen betekent.
 
De diaconie wil het Woord van God gestalte geven door hulp te bieden aan een ieder die dit nodig heeft. De diaconie zet zich in voor dienstbare compassie. De kerk is echter geen sociale dienst, maar wil wel sociaal dienen. We willen de ander recht doen vanuit het principe dat hulpvrager en hulpbieder gelijkwaardig zijn. Goed doen is ook altijd recht doen.
 
Aan tafel met de armen
Jezus had de gewoonte om aan tafel te gaan met Jan en Alleman. Rijk of arm, goede burgers of criminelen, Hij maakte geen onderscheid en kwam bij iedereen binnen. Niet de status maar de mens telde bij hem. Zo koos hij ook zijn leerlingen uit; het was een “zooitje ongeregeld”. Die zaten bij elkaar aan tafel en gaven elkaar brood en wijn door, de avond voordat Jezus onschuldig terechtgesteld werd. Die maaltijd wordt bij ons in de kerk nog maandelijks gevierd. En bij het ontstaan van de kerk werd bij de “liefdemaaltijden” uitgedeeld aan wie niets had. Dat waren er nogal wat; de mensen die hielpen bij het bedienen, werden diakenen genoemd. Je zou het de eerste vorm van voedselbank kunnen noemen. En hun werk van goed doen groeide: van voedselbank tot weeshuis van opvanghuis tot armenhuis.
 
Als kerkmensen samenkomen worden er inspirerende verhalen verteld, wordt er gezongen en gebeden, wordt wijn en brood gedeeld maar altijd is er ook aandacht voor mensen in geestelijke of materiële nood.
Dat willen we hooghouden, het dienen van medemensen met onze mogelijkheden, te midden van onze beperkingen. Beperkingen als die van alle anderen.
Helpen in nood – barmhartigheid - is ook altijd proberen de ander recht te doen.
 
Diaconie
Diakenen zijn niet alleen maar zelf bezig met barmhartigheidswerk. Zij proberen mensen te stimuleren tot goed en recht doen aan de medemens. 
Iemand een vis geven is een eerste levensbehoefte bieden: voedsel.
Iemand leren vissen is iemand leren zelfstandig in de levensbehoefte te voorzien.
Iemand leren om een ander te leren vissen is werken aan een wereld zonder honger.
In zekere zin proberen diakenen zichzelf overbodig te maken. Zij stimuleren anderen om goed en recht te doen aan medemensen tot een levenshouding te maken en te bewaren. Diakenen  doen dat in de kerk, in de stad en in steeds wijder wordende kringen. Van schuldhulpmaatje in de buurt tot bijdragen in de nood van oorlogsgebied en ontwikkelingsland. En daarin werkt de diaconie samen met Jan en Alleman die hetzelfde doel nastreeft van goed en recht doen.
 
Onze Diaconie
De Diaconie  van de PG Purmerend richt zich op 3 aandachtsgebieden:
  • binnen de gemeente
      de diakenen stimuleren en versterken het bewustzijn van de gemeenteleden als het gaat om persoonlijke en gezamenlijke verantwoordelijkheid om recht te doen aan onze medemensen. In de praktijk betekent dit: doen wat je hart        en geloof je ingeeft voor mensen dichtbij en ver weg
  • binnen Purmerend
      voor Stille Hulp heeft de Diaconie naast haar eigen netwerk een nauwe samenwerking met Caritas van de RK Parochie in Purmerend. Ook participeert zij in het Diaconaal Platform Purmerend en is er samenwerking met de   
      Stichting Schuldhulpmaatje Purmerend.
 
  • in de wereld
      de diaconie wil bijdragen aan een bestaan in welzijn, vrede en een verantwoorde omgang met de aarde
 
Praktijk
In de praktijk zijn diakenen betrokken bij de voorbereiding van, het aandragen en uitspreken van voorbeden tijdens vieringen van Woord & Gebed. Zij dragen medeverantwoordelijk voor de voorbereiding en het dienstdoen tijdens vieringen van Schrift & Tafel.
Op het gebied van persoonlijke hulp kunnen diakenen ingezet worden om ingeval van ziekte en beperkingen samen met een predikant het Heilig Avondmaal thuis te bedienen.
Zij verlenen – namens de gemeente - stille hulp ingeval van incidentele individuele financiële en materiële ondersteuning voor mensen die daar aantoonbaar behoeft aan hebben en faciliteren daar waar nodig een diaconale vakantie (informeren, hulp bij regelen en evt. financiële ondersteuning).
 
Financiën
De Diaconie legt uiteraard verantwoording af over haar financiën. Daarom kun u hier de jaarrekening over 2019 downloaden.
 
 
Wij zijn een diaconie in actie; helpt u ons in actie te blijven?
 

Laatste nieuws

  • Coronavirus

    Het Kernbestuur van de PGP heeft n.a.v. de aanbevelingen van de PKN de volgende besluiten genomen: m.i.v. 4...

    Lees meer...