...een open huis voor iedereen

Kalender

Vorige maand Juli 2021 Volgende maand
Z M D W D V Z
week 26 1 2 3
week 27 4 5 6 7 8 9 10
week 28 11 12 13 14 15 16 17
week 29 18 19 20 21 22 23 24
week 30 25 26 27 28 29 30 31

Binnenkort

Geen evenementen

Het (financiele) beheer van de Protestantse Gemeente Purmerend is opgedragen aan het College van Kerkrentmeesters.
Deze taak omvat
begrotingen opstellen,
jaarrekeningen maken,
het beheer van het geld,
het uitbetalen van de traktementen en de salarissen,
het verzorgen van de afdrachten,
het organiseren en verwerken van de collecten met uitzondering van de diaconale collecten,
het verzorgen van telbriefjes en geldzakken,
het uitgeven en innemen van collectebonnen,
het houden van de jaarlijkse actie Kerkbalans,
het verwerken van de toegezegde giften,
de verzorging van de boekhouding,
het bijhouden van de archieven,
het bijhouden van de ledenadministratie via het Kerkelijk Bureau,
het zorgen voor een goede communicatie met de kerkenraad en de gemeente op het gebied van het beheer.

Vaste Vrijwillige Bijdrage

Ieder jaar houdt het College van Kerkrentmeesters in januari de actie Kerkbalans. Dan worden alle leden benaderd met het verzoek een vaste vrijwillige bijdrage (vvb) te leveren voor het in stand houden van de kerkelijke gemeente in Purmerend. Het in stand houden van de gemeente betekent traktementen van predikanten kunnen uitbetalen, de gebouwen kunnen onderhouden en alle kosten kunnen betalen die met "kerk zijn" gepaard gaan.
Ieder jaar opnieuw is het een heel moeilijk karwei de kosten te kunnen voldoen uit de opbrengsten van alle financiele toezeggingen, de vvb's. Als er minder bijdragen worden toegezegd dan er kosten worden gemaakt, dan ontstaan er tekorten. Dat is een ongewenste situatie. We kunnen nu eenmaal niet meer uitgeven dan we ontvangen. Daarom is het dringend gewenst een sluitende begroting, doch in ieder geval een sluitende realisatie te krijgen.
We kunnen soms een aantal jaren meer uitgeven dan we ontvangen, maar er zullen ook jaren moeten zijn waarin meer wordt ontvangen dan uitgegeven ter compensatie van de magere jaren.
Alleen op die manier kunnen we de gemeente in stand houden. Uw vaste vrijwillige bijdrage kunt u overmaken naar bankrekening  NL 65 RABO 0373727275 t.n.v. Protestantse Gemeente Purmerend  te Purmerend. Ook giften zijn welkom op dit bankrekeningnummer.

Collectebonnen

In veel plaatsen in Nederland worden door kerken collectebonnen uitgegeven. In dat geval kunt u behalve voor de vaste vrijwillige bijdrage ook de collectegelden fiscaal aftrekbaar maken van uw inkomen. Daardoor kunt u in feite (bijna) het dubbele geven in uw kerkelijke collectebestemmingen omdat u een belastingteruggave ontvangt, waarvan wij verwachten dat u die doorgeeft aan de kerk. U kunt dus een dubbel zo hoog bedrag in de collectezak doen, dan wanneer u contant geld geeft, want dat laatste is niet fiscaal aftrekbaar.
De Protestantse Gemeente Purmerend geeft ook collectebonnen uit. Collectebonnen zijn dus geld geworden. U kunt ze op zondag tijdens de kerkdienst in de collectezak doen. U bepaalt zelf aan welke collecte u die bonnen uitgeeft.
U kunt collectebonnen kopen door een bedrag over te maken naar bankrekeningnummer NL 87 RABO 0373727267 t.n.v. Prot. Gem. Pumerend  inzake 'collectebonnen'. U krijgt dan de bonnen toegestuurd.
Er zijn bonnen van € 0,50, € 1,00, € 1,50 en € 2,00 per stuk. Bonnen zijn per 20 tegelijk te bestellen, dus u kunt bonnen kopen voor € 10,00, € 20,00, € 30,00 en € 40,00 per vel.
Als u een bestelling doet, geeft u dan duidelijk aan wat u wenst.
Collectebonnen zijn uitsluitend te gebruiken in alle collectezakken die in de Purmerendse kerken voorkomen. Ook voor het bloemenbusje, het restauratiefonds in de Lutherse Kerk, in alle oecumenische diensten en in de Doortocht zijn ze te gebruiken. Vanzelfsprekend niet in collectebussen van instellingen die bij u aan de voordeur komen.

 

Laatste nieuws

  • Coronavirus

    Het Kernbestuur van de PGP heeft n.a.v. de aanbevelingen van de PKN de volgende besluiten genomen: m.i.v. 4...

    Lees meer...

Inloggen

Zoeken