...een open huis voor iedereen

Kalender

Vorige maand September 2019 Volgende maand
Z M D W D V Z
week 36 1 2 3 4 5 6 7
week 37 8 9 10 11 12 13 14
week 38 15 16 17 18 19 20 21
week 39 22 23 24 25 26 27 28
week 40 29 30

Binnenkort

22 sept 2019
10:00 - 11:00
Viering in de Taborkerk
29 sept 2019
10:00 - 11:00
Viering in de Taborkerk
06 okt 2019
10:00 - 11:00
Viering in de Taborkerk
13 okt 2019
10:00 - 11:00
Viering in de Taborkerk

Er is een intensief gemeenteleven in de Protestantse Gemeente Purmerend:

  • Vieren - er is een grote variëteit aan vieringen, zoals vieringen van Schrift en Tafel, doopvieringen, vieringen met jong-en-oud, columnvieringen, Taizé-vieringen, (oecumenische) Thomasvieringen, vieringen met cantorij of koor, vieringen met het Benedenhuis, (oecumenische) vespers, vieringen met Allerheiligen, aswoensdag, stille week, dodenherdenking, enz.

  • Pastoraat - op allerlei manieren kijken mensen in de gemeente met zorg naar elkaar om. Deels gebeurt dat spontaan. Deels is dat georganiseerd door wijkteams.

  • Diaconaat/werelddiaconaat - ook in de zorg om een naaste te zijn voor wie (dichtbij en veraf in de wereld) moeilijk staande blijft in het leven zijn veel gemeenteleden actief.

  • Leren - in leerhuizen, gespreksgroepen, thema-avonden, groothuisbezoeken, avonden over geloofsopvoeding en tijdens wandelingen is er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over zaken van leven en geloof en daarin van elkaar, en van de bijbel te leren.

  • Jeugd - er is een aanéénsluitend programma van activiteiten voor kinderen en jongeren: kinderoppas - kindernevendienst - knutselclub - basiscatechese - de Bovenkamer - The Future - het Benedenhuis - belijdeniscatechese.

  • Beheer - het college van kerkrentmeesters bestaat uit gemeenteleden die zorg dragen voor de financiële en materiële aspecten van het gemeenteleven (salarissen, geldwerving, gebouwen, e.d.)

  • Veel gemeenteleven speelt zich af in de wijk waar men woont, in huiskamer-ontmoetingen, tijdens maaltijden, tijdens koffie-ochtenden, thema-avonden, gespreksgroepen, een leeskring. Ook in het kader van de vrouwenorganisatie Passage is er veel ontmoeting, bezinning, activiteit.

  • Een heel praktische (en oecumenische) vorm van gemeenteleven vindt plaats in het verband van de Bim-Bam, waar kleding wordt ingezameld met het oog op geldwerving voor de locale kerkgemeenschappen. Zie www.bim-bam.nl