...een open huis voor iedereen

Kalender

Vorige maand Juli 2021 Volgende maand
Z M D W D V Z
week 26 1 2 3
week 27 4 5 6 7 8 9 10
week 28 11 12 13 14 15 16 17
week 29 18 19 20 21 22 23 24
week 30 25 26 27 28 29 30 31

Binnenkort

Geen evenementen

Gemeenteleven

Eind oktober zijn  Peter Hartog en ik ( Hanny Somers), op bezoek geweest bij dominee Gerard Nieuwburg om de afscheidscadeaus te overhandigen. Als voorzitters van de kerkenraad gedurende de tien jaar dat hij verbonden was aan de PGP deden we dat namens u allen. Binnen de mogelijkheden van dit moment was dat uiteindelijk de enige oplossing. Van het overhandigen van de cadeaus zijn foto’s gemaakt om u daarbij toch een beetje te betrekken.

Vanuit het Luthers Beraad was er een aanvulling op het boek dat Gerard in juli ontvangen heeft. Zij hadden dat graag  zelf aan hem overhandigd, maar…... lintVanuit het Ouderen Pastoraat was er een doos met speciale groeten slim opgevouwen zodat  er een lange sliert met wensen en groeten  uit tevoorschijn kwam.kaars

En dan de Paaskaars van 2019. De laatste die Gerard bij het ritueel in de Paasnacht zelf had voorzien van nagels. Daarbij heeft Bob Ernsting in bijpassende kleuren een prachtige standaard gemaakt.

Gerard is, behalve een voorganger met vele talenten, niet alleen vaardig met teksten maar is daarnaast creatief. Zijn invloed bij de inrichting van het liturgisch centrum is goed te zien  waarbij het meubilair ook iets verraadt van zijn liefde voor hout.

Hetkist verzoek om een bijdrage voor de aanschaf van gereedschap voor houtbewerking als afscheidscadeau te ontvangen past daar heel goed bij. Uw bijdragen aan dat cadeau hebben wij hem in een gereedschapskist overhandigd. Versierd met bloemen: voor ieder jaar één gerbera met daar omheen van alles, want zo gaat dat in een gemeente: er gebeurt vaak iets onverwachts. In die kist hebben we behalve de tegoedbon ook iets tastbaars gestopt. Deuvels, speciaal materiaal om verbindingen te maken tussen twee stukken hout en een oude schaaf.  Dat dan ook de creativiteit van Gerard onmiddellijk naar buiten komt laat zich raden. Gerard zei het ongeveer zo: ‘Deuvels = verbinding maken. Zoals wij in de kerk altijd proberen verbinding te maken tussen God en mensen. Daar is materiaal voor nodig, het gesprek waarin zorgvuldig wordt geprobeerd dat op de juiste manier te doen.’

schaafDe oude schaaf, door de schoonvader van Wil Molevelt ooit gebruikt bij zijn werk als timmerman, had geen betere bestemming kunnen vinden. Gerard was daar zichtbaar blij mee.

En dan de ‘tegoed bon’. Bij het lezen van het bedrag, door u en de kerkenraad gestort op een speciale rekening, was Gerard zichtbaar overdonderd en geraakt. Daarmee heeft u aan hem de boodschap gegeven dat zijn inzet gedurende de tien jaar in onze gemeente is gezien en gewaardeerd.handtekening Ter plekke heeft Peter dat document getekend zodat Gerard met dit bewijs zijn rekeningen kan indienen bij de penningmeester.

In ons gesprek heeft Gerard nogmaals benadrukt dat de viering in juli voor hem zo waardevol is geweest dat hij zich daarmee gezien en gewaardeerd heeft gevoeld. De jaren in Purmerend zijn voor hem goede jaren geweest ook al zijn er in die periode ingrijpende dingen gebeurd. Te zien dat er, na de sluiting van de Lutherse Kerk en de Doortocht, een nieuw elan is ontstaan waarin mensen zich thuis kunnen voelen, stemt tot dankbaarheid.

Hanny Somers

Op zondag 3 maart was er een gemeentezondag in de Taborkerk. Een dag vol workshops met een groot (door gemeenteleden verzorgd!) aanbod van aciviteiten, 

Hier vindt u een beeldverslag.

 

collage

Boek

 

 

 

 

Tweede Ontmoeting Protestantse Gemeente Purmerend en Multi Cultureel Centrum Waterland (MCCW)

Op vrijdag 29 september was er een tweede ontmoeting met de Turkse moslimgemeenschap rond het Multi Cultureel Centrum Waterland, één van onze naaste ‘buren’ van de Taborkerk aan het Jonkheer van Cittersplein 198.

Maal met een verhaal
maalEerder dit jaar hadden Aty en ik initiatief genomen om in het kader van de ‘tafelpraat-maaltijden’ (Lu-ther en 500 jaar Protestantisme) te komen tot contact met deze gemeenschap rond een ’maal met een verhaal’. Wat is er mooier dan samen eten waarbij enkelen iets vertellen over wat ons inspireert in ge-loof en leven? Er volgde een overleg met leden van een welwillend bestuur van het MCCW: Murat Gümüştaş en Mustafa Parlak. Op 16 juni hadden we onze eerste ontmoeting. Op die vrijdagavond zaten we met zo’n 25 mensen in een kring in de grote 

zaal van de Taborkerk en luisterden naar twee mensen uit de gemeenschap (Ali Soy en Nuriye Bice) van het MCCW en twee mensen uit onze eigen kring (Marian van Ettekoven en Paul Wiertsema). Inpirerende persoonlijke verhalen! Bij deze gelegenheid overhandigde Aty namens de Taborgemeenschap een exemplaar van het boek “Ridderkunst” als cadeau. (Afkomstig van een groot kunst-projekt in Ridderkerk, waaraan kunstenaars, scholen, individu-en, kerken en de moslimgemeenschap hebben meegedaan. Aty sprak bij de overhandiging de wens uit dat dit boek een bron van inspiratie zal zijn voor toekomstige creatieve contacten tussen het MCCW en de Protestantse Gemeente.) Na dat inhoudelijk moment wandelden we naar het MCCW waar we ons voegden bij de meer dan 100 mensen die daar de Iftarmaaltijd vierden aan het begin van de laatste week van de ramadan.

Mucahit BatmanRumi
Afgelopen vrijdag begonnen we met een eenvoudige maaltijd in de hal van de Taborkerk. De rond de 40 tafelgenoten mengden zich goed. Bij de maaltijd vond ontspannen gesprek plaats en wisselden bij de gangen de tafelgenoten van gesprekspartner. Na 19.30 uur wandelden we opnieuw van de Taborkerk naar het MCCW om daar dit keer het inhoudelijk deel mee te maken. Na ontvangst hield Mucahit Batman (nee, niet op z’n Engels uitgesproken:-) –Islamitisch geestelijk verzorger in dienst bij het ministerie van Veiligheid en Justitie- een inleiding over de 13e eeuwse Perzische Soefi-mysticus en filosoof-dichter Mevlana oftewel Jalal ad-Din Rumi (Roemi: 1207 - 1273). Muhacit begeleidde zijn verhaal over deze boeiende figuur met fluitspel op een traditionele ney-fluit. Hij kleedde zich daarbij in een derwisj-mantel en –hoed. Op de achtergrond werd een youtube-filmpje vertoond van de intrigerende wervelende derwisjdansers. 

Na zijn verhaal vertelden opnieuw twee mensen uit de moslimgemeenschap (Gülay Ermiş enRien Brak en Mehmet Uygun Mehmet Uygun) en twee leden uit onze kring (Heleen SoethoudtHeleen Soethoudt-Barends en Rien Brak) iets over hun geloof en leven: “waar sta ik voor”. Het waren mooi persoonlijke uitingen, inspirerend en verbindend om naar te luisteren. Opvallend was hoezeer er wederzijdse herkenning was bij die persoonlijke momenten.

 

 

boekGeschenk met inhoud

Bij de afsluiting werd mij namens de MCCW-gemeenschap door voorzitter Recep Ayaz een exemplaar van de Masnawî, het lof- en leerdicht van Rumi (in een Engelse vertaling) overhandigd, samen met een kleine bloemlezing uit dat werk. Rumi. (Grappig, want sinds begin vorig jaar had ik een verhalenbundeltje van Rumi liggen, naverteld door Wim van der Zwan, waar ik af en toe iets uit lees.) Bij gelegenheid zal dit werk van Rumi wel eens in de kerk liggen ter inzage voor belangstellenden.

Klein kunstproject: mozaïekbankje
Bij het afscheid hebben we iets verwoord over ons gezamenlijk voornemen voor een klein kunstproject waarin we de groeiende onderlinge ontmoeting tot uiting willen brengen. Uit ieder van onze gemeenschappen willen we een aantal mensen uit beide gemeenschappen vragen om samen onder begeleiding van iemand met kennis van zaken halverwege de route tussen onze gebouwen een bankje te plaatsen en dat te beleggen met een mozaïek. Op het bankjevoetpad naar dat bankje zouden voetstappen kunnen worden aangebracht (tegels met voetstapmozaïek) lopend van beide gebouwen naar dat bankje: symbool van ontmoeting. Dit project zal verder worden uitgewerkt.

Onze ontmoetingen in juni en september (en wat er volgt) passen in het kader van twee teksten die ik hieronder wil citeren, één uit ons Eerste Testament in de Bijbel en één uit Rumi’s Masnawî. Beide tek-sten illustreren dat liefde universeel is, net zoals de lach en de traan het gezicht van een mens kunnen doen spreken, wat je moederstaal ook is…
Uit Leviticus 19 vers 18: …Heb je naaste lief als jezelf; Ik ben de Eeuwige...
Uit Masnawî II vers 1770: … In het rijk van de liefde heerst een heel ander soort religie;
voor wie liefhebben is God zelf hun rijk en religie…mozaiek

3 oktober 2017, Gerard Nieuwburg

Een lintje voor Hanny Somers  én voor Jules Somers!

Het gebeurt niet zo vaak dat een echtpaar allebei en ook nog tegelijk een Koninklijke Onderscheiding ontvangt.

Dit gebeurde wel voor Hanny én voor Jules Somers.

 Beiden kregen deze erkenning voor hun jarenlange belangeloze inzet voor kerk, vrouwenwerk, archiefwerk en samenleving !

Wij feliciteren beiden van harte en zeggen:  het is jullie gegund.

Wij zijn trots op jullie!   

Subcategorieën

Laatste nieuws

  • Coronavirus

    Het Kernbestuur van de PGP heeft n.a.v. de aanbevelingen van de PKN de volgende besluiten genomen: m.i.v. 4...

    Lees meer...

Inloggen

Zoeken